PIKER Consulting

Att leda med hjärta och hjärna

Förändring är mer än planer och organisation.

Det är en hjärtesak!

 

Jag arbetar som rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och sälj & service.

Genom att skapa INSIKT erbjuder jag företag och organisationer mätbara resultatförbättringar, effektivare målstyrning och ett tydligare ledarskap.

 

Jag arbetar efter Vinnande värderingar och skapar:

- Engagerat ledarskap

- Långsiktigt tänkande

- Engagerade och delaktiga medarbetare

- Samverkan på arbetsplatsen

- Lönsamhetstänkande

- Förebyggande verksamhet

 

Genom vårt projekt Symbiocenter ”Själaglad” i Värmland"

 

” Vi skall verka för fler friska företag, organisationer och individer,

genom att - utifrån en helhetssyn - erbjuda kunskap, metoder och verktyg som ger bestående resultat.

 

Det gör vi genom att erbjuda följande tjänster:

- Utbildning och Rehabcenter med vårt nya konscept

”Själaglad” i Värmland, Står för hur vi skall hjälpa företag och organisationer i Värmland att

ta tillvara till vara, utveckla och behålla sitt humankapital genom att skapa ”själaglada individer”.

Det gör vi genom att :

Vi skall skapa en känsla av sammanhang av individens roll i verksamheten, eller KASAM, handlar enligt teorins upphovsman Aaron Antonovsky om en förmåga som gör att människor blir och förblir friska – salutogenes, en förmåga som skapar hälsa.

Begreppet KASAM omfattar tre delar. En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat (begriplighet)

och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att de utmaningar som krävs i sammanhanget är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).

 

Vi kommer att arbeta med förebyggande arbete genom utbildning och coachning på ledningsnivå genom Hälsobokslut- ett analys och åtgärdsprogram för bättre arbetsmiljö och hälsa.

- Förebyggande rehab för de i gränszonen till utbrändhet.

- Behandling av sjuka och utbrända personer med stressrelaterad eller problem i rörelseorganen.

Hälsobokslutsanalyser för förebyggande sjukfrånvaro.

 

Egna kurser: Vi genomför kundanpassade och på plats i er verksamhet färdiga kurser med material, övningar där vi utgår ifrån er verklighet.

 

Planera din tid. Personligt ledarskap 2 dagars utbildning.

Att jobba med rätt saker

Det gäller att få personalen att prioritera det arbete som drar in pengar. Spelet sätter fart på en förändringsprocess. Det ger höjd produktivitet och samtidigt minskad stress genom att medarbetarna får ta greppet om sin egen arbetstid.

 

Att lyssna och förstå våra kunder.

Identifiera kunder - prospektering

Utifrån företagets affärsidé och målgrupp/-er söka efter potentiella kunder. Det viktigaste för de flesta som säljer är kunskap om marknaden. Att helt enkelt veta vilka aktörerna på marknaden är. Består marknaden av många små kunder är kataloger, register etc. användbara. Många företag kompletterar säljaren med telemarketing och/eller direktmarknadsföring för att hitta potentiella köpare

 

Vår samarbetspartner Ulrik Aspegren har lång erfarenhet av affärsspel och vi har haft samarbeten sedan mer än 15 år i varierande projekt och företag. Läs mer om affärsspelen på http://www.aspegren-ide.se/

 

Nu kör vi en kampanj i Värmland, dit jag har flyttat.

Hör av er för ett möte.

Har bra paketpris på Ölme Prästgård för 2 dagars kurser och våra spel/workshops för upp till 10 personer.

 

Att komma till rätta med psykisk ohälsa och stress

Nu kan vi även erbjuda Krishantering med hjälp av vår samarbetspartner CRISOS.SE

 

 

WELCOME

AMET POTENTI TORQUENT IPSUM DOLOR.

Lorem ipsum dolor sit amet, potentia torquent augue nunc mattis totam vulputate, curabitur an imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem.

 

Nibh sit laoreet quam nun vitae enim odio id mollis mi fusce est tempor orci, pede interdum, duis aut congue libero, cras sapien dolor lorem duis vel. Viverra nunc fermentum vulputate mauris vulputate vel, nulla lectus seda nam erat..

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel i NWT idag om projektet

"Själaglad i Värmland"

Nu är styrelsen och Kooperativet bildat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu arbetar vi för att starta ett nytt Rehabcenter i Ölme på Åkerbo Lantbruk.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR), med individuellt anpassad kost enligt modern vetenskap.

Vi kommer även att använda "Erstamodellen" som en beprövad metod. ”Erstamodellen” innebär en individanpassad behandlingsprocess för personal med utmattningssyndrom med målet att återfå hälsa och funktion. Patienterna erbjuds en individualiserad öppenvårdsbehandling som förhindrar inläggning och leder till att funktionsförmågan återvinns så snart som möjligt.

 

Unika resurser på Åkerbo lantbruk

Bed & Breakfast, långtidsboende i olika rehab projekt/behandlingar

Plats för 8 personer i enkel /dubbelrum och eget badrum

På sikt ytterligare 10-14 personer i mangårdsbyggnad

 

- Verksamhetsanläggning med Rehab inriktningmed eget Produktionskök för autoimmun läkande Paleokost till deltagare, grupper/butiker.

- Möteslokaler för upp till 70 personer/ utbildning/ terapi/behandlingsrum/middagar/event

- Gårdsbutik med möjligheter inom Grön Rehab/Paleokost samt fårprodukter och kompletterande produkter

- Ateljé på övervåning för stora grupper, bottenvåning med ullberedning och caféverksamhet

- Växthus för kryddväxter samt ekologiska grönsaker. - - - Plats för terapibehandling

- Prylbod och enklare renovering av bruksföremål i terapibehandling

 

Mer information, klicka här.

 

 
 
 

Kontakta mig gärna per mail eller via formulär för ett förutsättningslöst möte där vi tillsammasn går igenom ert Nuläge och önskade framtidsläge.

Lite av min filosofi och hur jag lever.....

 

Søren Kierkegaard - filosof

ÄKTA HJÄLPSAMHET

 

var ödmjuk och tjäna - härska ej

 

"Om jag - Søren Aabye Kierkegaard - vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.

 

För att hjälpa någon person måste jag visserligen förstå mer än vad hon/han gör, men först och främst förstå det hon/han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

 

Vill jag endå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa.

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa."

 

PIKER

- utvecklar den mänskliga potentialen

- ett angreppssätt och en metod

 

P tot = I * K * E * R

P tot = den optimala mänskliga prestationen

Information = relevant information i rollen

Kompetens = förmåga att utföra uppdraget

Engagemang = energi i genomförandet

Reflexion = återkoppling av resultatet

 

Vad tillför PIKER?

PIKER är en metod för att utveckla den mänskliga potentialen i en verksamhet.

- Förtydligar målbilden för individen

- Optimerar individens bidrag

- Ökar färdigheter hos ledare och medarbetare

- Ökar konkurrenskraft och värde för kunden

 

 

 

WHY CHOOSE US?

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

OUR HISTORY

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent duis an augue nunc mattis, vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede quisi dolor sem in sem suspendisse

nec duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.