Aktuellt

Under våren kommer vi att publicera ett antal nya produkter & tjänster tillsammans med våra nya partners.

Mer äventyr i Etiopien , där nästa projekt nu tar fart.


Nytt projekt i Tanzania, möte med NEAP motsvarar Naturvårdsverket och är direkt underställd Miljöministern tillsammans med Svenska Ambassaden och SIDA i Dar Es Salaam.

Lite trevlig publicitet från Avfall Sverige i sitt senaste nummer

Hjälper till att förstärka våra affärer hoppas jag


Möte med Landshövdingen i Värmland,  Kenneth Johansson för att presentera vårt nya avfallsprojekt. Mötet gick bra och vi fick över en timme i enskilt samtal.

Under sommaren har vi fått några nya samarbetspartner.

Ozonetech, Ozone Tech Systems är ett svenskt företag med verksamhet grundat i början av 1990-talet. Dei utvecklar och säljer produkter som bygger på unik ozongenereringsteknik som renar, desinficerar och tar bort lukt från luft och vatten.

Under sommaren har vi även fått en ny agentur, PlanetDISK® RBC Units, att sälja ett nytt biologiskt avloppsvattenreningssystem. Roterande biologisk behandling (RBC)utvecklad i Turkiet med vår partner Envirotek som assisterat planettek i deras 10 åriga utveckling av PlanetDISK® RBC Units.. Nu kan vi introducera på den Nordiska marknaden samt i  Europa.


Klicka här för vårt Nyhetsbrev Augusti 2016


Nytt proojekt i Senegal tillsammasn med Senegals Miljöminister och nya kolleger.

Nytt Avfallsprojekt i KIrov, Ryssland


Under sommaren 2018 har vi varit i Ryssland för att prospektera en avfallsanläggning. Efter 2019 får man inte lägga osorterat avfall på deponi längre i Ryssland. Skapar många nya möjligheter för att sälja våra utrustningar och koncept.


Artickel publicerad 28 augusti i Ryssland https://www.ikirov.ru/news/42169-shvedskie-investory-zainteresovalis-kirovskim-musorom.

Dwen 17 Juli fick vi presentera våra ideér om vattenrening och småskaliga Biogasanläggningar på Ecovillage årliga event. denna gång på Ängsbacka i Värmland.


På Istanbul Water Expo fick vi fint besök av Turkiets Miljöminister Mehmet Özhaseki och jag blev presenterad som Svensk Affärman verksam i Turkiet. Han blev mycket glad att vi svenskar arbetar i Turkiet med Svensk/Turkisk miljöteknik.

Vision/ Samverkan...


Ecosaver samverkar på olika plan, i olika projekt. Detta hjälper oss i vår strävan att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Tack vare gott samarbete med flera aktörer, kan vi vara den naturliga mötesplatsen där väst möter öst, i Istanbul. På sikt, ett Svensk Showroom med det bästa av Svensk miljöteknik kan presenteras för kunder i Turkiet, Mellanöstern samt Afrika.


Behoven och Utvecklingen i dessa områden vad gäller vårt teknik är gigantisk enligt alla rapporter. EU kommer kommer att satsa mer än 600  Milj. EURO till 2020 i vatten och avfallshantering.


NYHET

Vi kommer att delta i Gästrikes evenemang i Warzava, Polen den 4 nov.

Match up with the top companies within waste management

www.international.gastrikeatervinnare


Uppdrag i Turkiet

ITU, Istanbul Technical University, ett av Turkiets största och välrenomerade Universitet, Ecosaver projekterar en Biogasanläggning och MBR vatten reningslösning för att ta emot ca. 2000 kg matavfall från sitt stora campus.ITU har ca 35 000 studenter och personal som äter flera mål mat om dagen på Universitet. Klicka här för att se Universitetet.


Anläggningen är till för att både ta emot avfallet och samtidigt fungera som en utbildningsplattform för  alla blivande Civilingenjörer inom Miljöteknik. För Ecosaver innebär det en utmärkt demoplattform mitt inne i Istanbul.


Nya egna produkter är färdigutvecklade under 2015

Ecosaver har tillsammans med partners i Sverige och i Turkiet utvecklat ett containerbaserat Biogas och Vattenreningskoncept med den senaste tekniken. Se mer under produkterBristande kunskap om fosforns betydelse

Det finns ett stort stöd bland svenskar, oavsett partitillhörighet, att återanvända mer fosfor i kretslopp från slam och matavfall. Samtidigt är det bara 4 procent av svenskarna som vet att Sverige helt och hållet är importberoende av mineralgödsel med fosfor. Det visar en undersökning där Sifo telefonintervjuat 1 000 svenskar på uppdrag av Svenskt Vatten och Revaq. Av de tillfrågade svenskarna visste bara 72 procent vad fosfor användes till.

Rapporten tar upp problemen med framtida brist på fosfor, peak fosfor.

”Tillgången kan ”ta slut” i den meningen att det blir för dyrt och tekniskt svårt att bryta fosfatmalm i tillräcklig utsträckning. Fosforreserverna kan således sina. Vi kan utan tvekan säga att detta är en fråga som berör alla människor på jorden. Så varför verkar ingen bry sig?”, skriver Revaqs styrgruppsordförande Anders Finnson i en kommentar.


Läs rapporten Frågan som världen glömde


Fosfor är en strategisk råvara, likt oljan. Men ingenting kan ersätta fosforn. Här finns inga alternativa energikällor att tillgå. Detta gör fosforfrågan central, och värd större  uppmärksamhet än vad den får idag. Till syvende och sist handlar det om att på sikt säkra en matproduktion som kan försörja jordens befolkning.

.