Aktuellt

Under våren kommer vi att publicera ett antal nya produkter & tjänster tillsammans med våra nya partners.

Lite trevlig publicitet från Avfall Sverige i sitt senaste nummer

Hjälper till att förstärka våra affärer hoppas jag

 

 

Möte med Landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson för att presentera vårt nya avfallsprojekt. Mötet gick bra och vi fick över en timme i enskilt samtal.

PRESS REALESE

Den turkiska regeringen har utlovat nya subventioner, mars 2016, med investeringsstöd på 50% för ny energi-effektivisering enligt nedan program.

Mer information om program, kontakta Nils af Winklerfelt, Ecosaver i Istanbul eller Simon Kuru, Business in Turkey i Stockholm.

Programmet är ett första led i att skapa och utnyttja egen energiråvara i Turkiet och minska det stora beroendet av utländsk el, gas och olja.

Bidragsprogrammet i korthet

a) Jordbruksprodukter, ny teknik för bearbetning, lagring och paketering av livsmedelsprodukter. Bidraget gäller för färdigställande, byggandet av och modernisering av fabrikslokaler och utrustning med 50% bidrag.

b) Konstruktion av nya växthus som använder alternativa energikällor, 50% bidrag. Kan var biogas, solel eller geotermisk värme.

c) Jordvärme och biogasanläggningar för att producera värme och / eller el från sol- och vindenergi. konstruktion elproducerande anläggningar, enskilda bidrag 50 %

d) Bevattningssystem, enskilda bidrag 50%

e) Bearbetning, förpackning och lagring av animaliska gödselprodukter, 50% bidrag

 

Bidraget tillsammans med Svenska exportstöd kan underlätta era Investeringar i Turkiet.

 

Utöver detta så finns det ytterligare paket av olika stödformer för ny teknik, ny produktion, ny produktutveckling till Turkiet från Europa.

 

NYTT

Business Sweden lancerade den 9 Oktober i Stockholm en ny undersökning om affärsklimatet i Turkiet

Klicka här för att ladda ner rapporten.

 

 

EU har startat ett nytt projekt, Biogas3 se www.biogas3.eu

BIOGAS3 kommer att främja hållbar produktion av förnybar energi från biogas, som utvunnits från jordbruksrester och mat- och dryckesavfall från industrin (livsmedels- och jordbruksavfall), till energisjälvförsörjning för småskaliga koncept. Denna åtgärd kommer att bidra till att säkerställa hållbar energi till ett konkurrenskraftigt pris för Europa genom att främja nya och förnybara energikällor samt bidra till energidiversifiering.

 

Biogasproduktion genom rötning är en välbeprövad teknik som är välkänd på kommunala avfallsanläggningar och reningsverk. Den är färdig för kommersiellt bruk och har ett flertal fördelar (energibesparingar, kostnadsbesparingar för avfallshantering, minskad miljöpåverkan, minskat koldioxidavtryck, etc.). Samma teknik kan användas till annat organiskt avfall som livsmedels- och jordbruksavfall. Motiveringen till BIOGAS3 grundas på iakttagelsen att trots rötningens många fördelar, så är den ännu inte implementerad i stor skala inom livsmedels- och jordbrukssektorn, eller så visar implementeringen på en extremt stor variation mellan EU:s medlemsländer. Det småskaliga rötningskonceptet (<100 kW), förnuftigt tillämpad på lämpliga platser, är en hållbar lösning sett utifrån en ekonomisk (energibesparingar genom egenförbrukning, besparingar för avfallshantering), energimässig (egenförbrukning och minskat spill genom näranvändning) och miljömässig (minskade eller inga transportkostnader för råvaror och rötrester, minskning av koldioxidutsläpp) synvinkel.

 

Strategin för projektet är utformad utifrån målgruppen, livsmedels- och jordbrukssektorn, som på samma gång är energiproducent och står för efterfrågan enligt framlagt utkast:

 

Under sommaren har vi fått några nya samarbetspartner.

Ozonetech, Ozone Tech Systems är ett svenskt företag med verksamhet grundat i början av 1990-talet. Dei utvecklar och säljer produkter som bygger på unik ozongenereringsteknik som renar, desinficerar och tar bort lukt från luft och vatten.

Under sommaren har vi även fått en ny agentur, PlanetDISK® RBC Units, att sälja ett nytt biologiskt avloppsvattenreningssystem. Roterande biologisk behandling (RBC)utvecklad i Turkiet med vår partner Envirotek som assisterat planettek i deras 10 åriga utveckling av PlanetDISK® RBC Units.. Nu kan vi introducera på den Nordiska marknaden samt i Europa.

 

Klicka här för vårt Nyhetsbrev Augusti 2016

 

 

 

Bristande kunskap om fosforns betydelse

Det finns ett stort stöd bland svenskar, oavsett partitillhörighet, att återanvända mer fosfor i kretslopp från slam och matavfall. Samtidigt är det bara 4 procent av svenskarna som vet att Sverige helt och hållet är importberoende av mineralgödsel med fosfor. Det visar en undersökning där Sifo telefonintervjuat 1 000 svenskar på uppdrag av Svenskt Vatten och Revaq. Av de tillfrågade svenskarna visste bara 72 procent vad fosfor användes till.

Rapporten tar upp problemen med framtida brist på fosfor, peak fosfor.

”Tillgången kan ”ta slut” i den meningen att det blir för dyrt och tekniskt svårt att bryta fosfatmalm i tillräcklig utsträckning. Fosforreserverna kan således sina. Vi kan utan tvekan säga att detta är en fråga som berör alla människor på jorden. Så varför verkar ingen bry sig?”, skriver Revaqs styrgruppsordförande Anders Finnson i en kommentar.

 

Läs rapporten Frågan som världen glömde

 

Fosfor är en strategisk råvara, likt oljan. Men ingenting kan ersätta fosforn. Här finns inga alternativa energikällor att tillgå. Detta gör fosforfrågan central, och värd större uppmärksamhet än vad den får idag. Till syvende och sist handlar det om att på sikt säkra en matproduktion som kan försörja jordens befolkning.

.

 

Vision/ Samverkan...

 

Ecosaver samverkar på olika plan, i olika projekt. Detta hjälper oss i vår strävan att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Tack vare gott samarbete med flera aktörer, kan vi vara den naturliga mötesplatsen där väst möter öst, i Istanbul. På sikt, ett Svensk Showroom med det bästa av Svensk miljöteknik kan presenteras för kunder i Turkiet, Mellanöstern samt Afrika.

 

Behoven och Utvecklingen i dessa områden vad gäller vårt teknik är gigantisk enligt alla rapporter. EU kommer kommer att satsa mer än 600 Milj. EURO till 2020 i vatten och avfallshantering.

 

NYHET

Vi kommer att delta i Gästrikes evenemang i Warzava, Polen den 4 nov.

Match up with the top companies within waste management

www.international.gastrikeatervinnare

 

Uppdrag i Turkiet

ITU, Istanbul Technical University, ett av Turkiets största och välrenomerade Universitet, Ecosaver projekterar en Biogasanläggning och MBR vatten reningslösning för att ta emot ca. 2000 kg matavfall från sitt stora campus.ITU har ca 35 000 studenter och personal som äter flera mål mat om dagen på Universitet. Klicka här för att se Universitetet.

 

Anläggningen är till för att både ta emot avfallet och samtidigt fungera som en utbildningsplattform för alla blivande Civilingenjörer inom Miljöteknik. För Ecosaver innebär det en utmärkt demoplattform mitt inne i Istanbul.

 

Nya egna produkter är färdigutvecklade under 2015

Ecosaver har tillsammans med partners i Sverige och i Turkiet utvecklat ett containerbaserat Biogas och Vattenreningskoncept med den senaste tekniken. Se mer under produkter

På Istanbul Water Expo fick vi fint besök av Turkiets Miljöminister Mehmet Özhaseki och jag blev presenterad som Svensk Affärman verksam i Turkiet. Han blev mycket glad att vi svenskar arbetar i Turkiet med Svensk/Turkisk miljöteknik.

Dwen 17 Juli fick vi presentera våra ideér om vattenrening och småskaliga Biogasanläggningar på Ecovillage årliga event. denna gång på Ängsbacka i Värmland.

 

Nytt Avfallsprojekt i KIrov, Ryssland

 

Under sommaren 2018 har vi varit i Ryssland för att prospektera en avfallsanläggning. Efter 2019 får man inte lägga osorterat avfall på deponi längre i Ryssland. Skapar många nya möjligheter för att sälja våra utrustningar och koncept.

 

Artickel publicerad 28 augusti i Ryssland https://www.ikirov.ru/news/42169-shvedskie-investory-zainteresovalis-kirovskim-musorom.