Avfallslösningar för brännbart

ORC-system


Againity erbjuder sju standardmodeller från 20 kW och uppåt, namngivna efter mängd genererad el i kW:


AT20, AT40, AT100

AT200, AT400, AT800, AT1500


Systemen byggs som moduler vilket innebär att de enkelt kan kombineras och maxeffekten därmed är obegränsad. Standardmodellernas mått varierar från 2620*1200*2085 mm för den minsta modellen AT20 upp till och 12036*4736*6458 mm för AT1500. De mindre modellerna lämpar sig väl för värme från solpaneler, deponigas och mindre pelletspannor, medan de större modellerna passar till avfallsförbränningsanläggningar samt industriella applikationer såsom aluminiumfabriker, gasturbiner och större dieselgeneratorer. Läs mer om olika tillämpningsområden för våra produkter under fliken ”Applikationer” i menyraden.


Kompletta sopförbränningsanläggningar


Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Bilden nedan visar våra tre standardiserade storlekar. Dessa kan enkelt kombineras för ökad effekt.Avfallssorterings lösningar producerat av det Turkiska företaget BENLI se länk. Pilotinstallation i Sverige sökes.

Vi hälsar våra nya affärspartners inom fasta avfalllösningar Aganity och Benli.


Aganity omvandlar lågvärdig värme till el genom så kallade ORC-system. Värmekällan kan exempelvis vara spillvärme, hushållssopor eller biomassa i ett värmeverk. Våra system kan ta vara på värme ner till 90 grader och producera el från 20 kW och uppåt. Ta första steget mot att bli din egen elproducent .


Från spill till nytta

Againity tar vara på lågtempererad värme och omvandlar den till el genom ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle). Tack vare en egenutvecklad patentsökt turbin kan systemet ta vara på värme ner till 90 grader – och ändå ha en kort återbetalningstid ända ned till system på 20 kW producerad el.


Värmekällan

Värmekällan kan utgöras av allt från förbränningspannor för avfall, flis eller biogas till spillvärme från en gasturbin, dieselgenerator eller andra industriella processer. Vi på Againity hjälper gärna till med tekniskt upplägg och ekonomiska kalkyler.


Enkel installation

Systemet levereras komplett och installeras genom enkel anslutning till värmekällan samt till elnätet. Systemet är fullt automatiserat och en TCP/IP-anslutning möjliggör smidig övervakning och styrning på distans. Turbinen består av högkvalitativa komponenter och är designad för att hålla länge utan underhåll.


Turbinstorlekar

Againity erbjuder sju standardmodeller från 20 till 1500 kW, men eftersom systemen byggs som moduler kan de enkelt kombineras och maxeffekten är därmed obegränsad.  Läs mer om våra olika modeller under fliken ”Produkter” i menyraden ovan.