Biogas

Genom vårt nätverk av  kompetenta konsulter kan vi hjälpa till med alla processdelar. Om ni har frågor så kontakta oss via kontaktformulär.

Möt den nya generationen av avfallshanterings-system Envirotek BD.Tar hand om ca 2-80 000kg/dag

Med hjälp av Envirote BD minskar du dina avfallskostnader samtidigt som kan få ut värdefull energi i form av Biogas eller EL och Biogödning;

Envirotek BD kan producera energi, värme och hygienisk, pastöriserad, flytande gödning med hög kvalitet från:

• Restaurang (Mat) Avfall,

• Gräs,

• Djurspillning samt människospillning

• Växthus Avfall,

• Allt organiskt avfall samlat i en container.


Tillämpningar

• Hotell,

• Resorts,

• Storkök

• Cateringföretag,

• Jordbruk

• Växthus,

• Golfbanor,

• Campingplatser,

• Byggprojekt

• Alla företag som producerar organiskt avfall.


Några bra rapporter som kan underlätta era beslut att investera

i en modern mindre biogasanläggning.

Vår egenutvecklade Containerbaerade Biogasanläggning QuantorM. Skalbar från 2-6 ton/dag organsikt avfall. Klicka här för produktblad

Vi har under de senaste åren utvecklat ett eget skalbart Containerbaserat Biogassystem från ca 2-80 ton organiskt avfall. Under våren kommer vi att installera ett antal anläggningar runt om i Europa. Med vår partner Envirotek i Istanbul kan vi även erbjuda skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar.

Envirotek tillsammans med Ecosaver arbetar sedan länge med att skräddarsy Biogasanläggningar främst i Turkiet men har även installationer utanför Turkiet. Om ni har behov av en skräddarsydd lösning så ta kontakt med oss så skall jag ordna med ett studiebesök på en anläggning som motsvarar era behov.

Inför er projekterering och driftsättning av en Biogasanläggning är det en hel del formalia som skall till och som kan ta upp till 6 månader att få. Klicka på Processpil nedan för att få mer information om tillstånd och kontroller för biogasanläggningar. För mer info om EU:s projekt

Biogas3 Klicka här


BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet. Läs mer


Smallbiogas är ett program som gör att du kan bedöma möjligheten att biogasproduktion i liten skala inom livsmedelsindustrin...(MER)

Bra verktyg för att beräkna ROI och andra lönsamhetskalkyler

RETScreen International Clean Energy Support Centre strävar efter att skapa kapacitet hos planerare, beslutsfattare och industri för att införa projekt baserade på förnybar energi eller effektiv energianvändning. Målet uppnås genom:utveckling av verktyg för beslutsfattande (t ex programvaran RETScreen) som minskar kostnaden för förstudier; spridande av kunskap som underlättar bättre beslutsfattande; och genom utbildning som underlättar analys av teknisk och ekonomisk genomförbarhet av tänkbara projekt.


Programvaran RETScreen Clean Energy Projects Analysis är ett unikt verktyg för beslutsunderlag utvecklat med stöd av ett stort antal experter från myndigheter, industri och den akademiska värden. Mjukvaran, tillhandahållen utan kostnad, kan användas över hela världen för att utvärdera produktion och besparingar, livscykelkostnader, reduktion av emissioner, ekonomi och risker för olika typer av tekniker för energieffektivitet och förnybar energi. Programmet inkluderar även produkt-, kostnads- och klimatdatabaser; samt en detaljerad användararmanual.