Sverige

FÖRBÄTTRAR AFFÄRER

med modern avfallshantering

FÖR ATT UPPNÅ HÖGRE LÖNSAMHET

TÄNSTER

VAD VI GÖR OCH SYFTET

Ecosaver Group initierar samarbeten, samordnar insatser på en global marknad, med den modernaste och senaste avfallstekniken inom sina respektive branscher.


Syftet med Ecosaver och vårt arbete är att skapa rätt förutsättningar att återvinna så mycket avfall som det är tekniskt, ekonomiskt möjligt. Det gör vi genom kompetensutveckling, system kunskap samt ett nätverk av miljöteknikföretag som ligger i framkant i sina nischer.


Ecosaver fokuserar på joint venture samarbeten, Innovativa affärsstrategier och nya affärsmodeller inom ”Green Technology” inom vatten- och avfallshantering med rötter från svensk avfallshantering.


Vi hjälper organisationer att få en helhetslösning genom att skapa innovativa cirkulära ekonomiska processer.


Vi utvecklar skalbara lösningar och som fungerar var för sig eller integrerade tillsammans med våra partners runt om i Europa.


Vi utvecklar nya produkter av avfall och hjälper till att introducera dem på marknaden.Pålitliga samarbetspartners

Vi arbetar med det bästa leverantörerna inom deras kompetensområden, följer relaterad forskning och deltar aktivt i olika globala nätverk för att främja en bättre miljö och lönsamhet i miljöarbetet.

WASTE MANAGEMENT

Ecosaver bidrar med svenskt avfallshanterings kunskap  globalt med fokus kring cirkulär ekonomi, för att maximera en hållbar, ekologisk och ekonomisk fördel.


PROJEKT

Pågående projekt

Low Carbon Business Mexico (LCBM) är ett projekt som finansieras av Europeiska unionen, vars mål är att minska koldioxidutsläppen i Mexiko.


LCBAM stöder Mexikos arbete mot en grön ekonomi genom att främja undertecknandet av samarbetsavtal mellan Europeiska och Mexikanska företag för att genomföra teknik – och kunskapsöverföring från Europa för att minska koldioxidutsläppen.

ECOSAVER och XELERA har fått förtroendet att skapa ett antal nya affärsmöjligheter med bidrag från LCBM .

Vi arbetar med integration av de mest avancerade och beprövade teknologierna kring bearbetning och återvinning av kommunalt avfall. Tack vare programmet för strategiska allianser som främjas av LCBM, jobbar vi  tillsammans med våra partners för en robust lösning kring problemet med avfallshantering i Mexiko.

Genom ett Joint Venture har vi skapat ett nytt bolag, ENERGECO som driver projektet vidare.
PROJECT LA GRINGA

Sustainability of tourism in Mexico is a growing area of focus of the government. Minimizing the footprint of tourism on the environment is fundamental to accesing the resources of nature including the unique marin ecology of the Sea of Cortez.


Primary products and services are related to the selection, development and delivery of infrastructure to a resort including desalination , waste management, solar cells, biogas and related technologies.


Primarily driven by the requirements of La Gringa Resort Community and its 900 hectares available for greenfield development, the target market is all resorts and other area development with an environmental focus in Mexico.


The market is both existing locations wanting to become more environmentally friendly and new developments.

For more info. Click here.

Exact calculations and business simulations
Modern waste management leads to new jobs and good profitability
The EU supports environmental engineering projects that deal with waste issues around the world
Clear business process leads to good decision making
Good analysis results in new waste streams and new business opportunities

CONTACT DETAILS


Istanbul. Turkey

FOLLOW US


Follow us through social media and news feeds.

Copyright @ All Rights Reserved

NEWS & EVENTS


Follow us through social media and news feeds


+90(0) 5349736726