Partners & Nätverk

Våra viktiga samarbetspartners

Vi letar efter kompletta skalbara lösningar för att lösa ett avfallsproblem.

Identifierar kundbehov och möjliga lösningar för kundens behov.

Identifierar produkter för att lösa kundens problem, främst egna, partners eller nätverkets.

Återkommer med förslag till lösning, finansiering och implementering.

 

Hittar mycket information via olika typer av forskningsrapporter, goda exempel samt möten med leverantörer av nya lösningar.

Bevakar EU:s olika utlysningar och program liksom Tillväxtverket eller Vinnovas utlysningar som ett medel att få ut våra produkter med ekonomisk hjälp.

Skapar nätverk för att skapa och genomföra större affärer.

 

De flesta som har nya produkter får ut dem på marknaden genom projekt finansierade av olika källor och de fungerar sedan som referensobjekt. Oftast tillsammans med ett forskningsinstitut, en myndighet som vill testa produkten samt en stad.