Tjänster

Omvärldsbevakning och trendorientering inom Cirkulär Ekonomi som är intressant för vår verksamhet.

Tre underliggande krafter driver förändringarna i dagens materialindustri:


• Ändlösa begär: Ständigt ökande och ofta orimliga krav på bättre, lättare och starkare material, som ska kunna svara mot de krav som ställs på produkten.


• Rymdskeppsparadigmet: Ett skifte mot en mer holistisk hållbarhetssyn på material, och en medvetenhet om att råmaterialen på planeten Jorden faktiskt är ändliga.


• Effektivitetsjakten: Stegvisa, ofta slumpmässiga förbättringar i liten skala, men som sker allt oftare och snabbare i en modern uppkopplad tid, där nya innovationer kan delas blixtsnabbt.


I skenet av dessa krafter kan vi urskilja sju fundamentala sanningar om framtidens material.

Framtidens material… Källa SWEREA.se


1. Drivs av kunder från helvetet och paradiset. Krävande kunder som vill ha mer och betala mindre är ett starkt incitament till att utveckla nya och bättre material i snabb takt. Resultatet blir en framtid med högre grader av samarbete med kunder, för att kunna förstå deras behov – helst redan innan de vet om dem själva.


2. Är miljösmarta – med förbehåll. Framtidens material är givetvis designade på miljösmarta sätt, med lättvikt, energibesparing, och låga koldioxidutsläpp i åtanke – men frågan är hur lätta de blir att återvinna. Komplexa och skräddarsydda material ställer höga krav på framtidens återvinningssystem.


3. Finns i Sherwoodskogen. Skogen är en naturlig källa till råmaterial för mycket av det som idag görs av olja. För skogsrika nationer som Sverige finns det goda förutsättningar att bygga en helt ny avancerad råvarubaserad materialindustri.


4. Är hyperdesignade. Det finns ingen anledning att tro att trenden mot mer designade och skräddarsydda produkter kommer sakta ner – snarare tvärtom. I framtiden designas även materialen, kanske hela vägen ner på atomnivå, för att kunna möta de allt högre krav som ställs på dem.


5. Är uppkopplade. Sensorer finns på mycket redan idag, menkommer i framtiden kunna bakas in i materialen i långt högre grad, som invävda fibrer, smarta ytbeläggningar, ledande nanorör eller andra former. Materialen kommer själva att kunna rapportera sprickor, överhettning och andra problem, via sakernas internet.


6. Föds i korsvägarna. Det blir allt svårare för en enskild aktör att utveckla sofistikerade och avancerade material. Framtidens material föds därför sällan inom något enskilt företag, utan snarare i samverkan mellan många olika aktörer, var och en med sina egna kompetenser, krav, och styrkeområden.


7. Skapas av nya pionjärer. Nya spelare från IT- och rymdindustrin, bland andra,börjar i högre grad driva materialutvecklingen. Ofta har de råd att leda stora samarbeten eller, om de måste, till och med utveckla vad de behöver själva. Pionjärer från andra branscher ger sig in i materialindustrin, både som samarbetspartners och som konkurrenter.


FORMAS definierade 2012 en biobaserad samhällsekonomi som en ekonomi som utgår från:


• En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer.


• Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara.


Syftet med den första punkten är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.


Syftet med den andra punkten är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.


Här skall vi bli en ledande aktör inom organiskt avfall och förorenat vatten samt mineraler. Vi söker dig som vill vara med på denna resa med oss.


Ecosaver tillsammans med Envirotek i Istanbul kan nu erbjuda följande konsulttjänster med produktion i Istanbul. Vi arbetar i Autocad 2D, 3D samt konverteringar av gamla ritningar till 3D.

Fördelar med att använda er av våra tjänster.

•Våra konsulter pratar engelska och är vana att arbeta internationellt

•Bara en timmes tidsskillnad mellan Istanbul och Sverige

•Alla våra konsulter är utbildade Civilingenjörer, oftast med en del av utbildningen i Tyskland. CV går att få varje konsult.

•Låga kostnader i jämförelse med Sverige.

•Översättningstjänster är billigare än i Sverige.

•Alla arbetar med Skype som kommunikationsverktyg.


Våra tjänster vi kan erbjuda från Istanbul


 Beredning av grundläggande och detaljerade designprojekt av avloppsreningsverk samt uppströmsarbete.

 Utformning och projektering av olika vattenbehandlingsystem.

 Planera och projektera nya avgasbehandlingssystem (våtskrubbrar)

 Projektering och projektering av slamavvattningssystem (bandfilter , filterpress etc.)

 Revision utformningen av befintliga reningsverk.

 Design och projektering av kemiska och organiska föroreningar för industrier, kommuner, sjukhus etc.

 Fastställande och val av nödvändig utrustning.

 Övervakning och konsulttjänster för reningsverk.