PIKER Consulting

Ökad konkurrenskraft genom Agil kompetensutveckling

Lite av min filosofi och hur jag lever.....

 

Søren Kierkegaard - filosof

ÄKTA HJÄLPSAMHET

 

var ödmjuk och tjäna - härska ej

 

"Om jag - Søren Aabye Kierkegaard - vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.

 

För att hjälpa någon person måste jag visserligen förstå mer än vad hon/han gör, men först och främst förstå det hon/han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

 

Vill jag endå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa.

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa."

PIKER

- utvecklar den mänskliga potentialen

- ett angreppssätt och en metod

 

P tot = I * K * E * R

P tot = den optimala mänskliga prestationen

Information = relevant information i rollen

Kompetens = förmåga att utföra uppdraget

Engagemang = energi i genomförandet

Reflexion = återkoppling av resultatet

 

Vad tillför PIKER?

PIKER är en metod för att utveckla den mänskliga potentialen i en verksamhet.

- Förtydligar målbilden för individen

- Optimerar individens bidrag

- Ökar färdigheter hos ledare och medarbetare

- Ökar konkurrenskraft och värde för kunden

 

 

 

 

Att leda med hjärta och hjärna

Förändring är mer än planer och organisation.

Det är en hjärtesak!

 

Jag arbetar som rådgivare inom affärsutveckling, ledarskap och sälj & service.

Genom att skapa INSIKT erbjuder jag företag och organisationer mätbara resultatförbättringar, effektivare målstyrning och ett tydligare ledarskap.

 

Jag arbetar efter Vinnande värderingar och skapar:

- Engagerat ledarskap

- Långsiktigt tänkande

- Engagerade och delaktiga medarbetare

- Samverkan på arbetsplatsen

- Lönsamhetstänkande

- Förebyggande verksamhet

 

 

Egna kurser: Vi genomför kundanpassade och på plats i er verksamhet färdiga kurser med material, övningar där vi utgår ifrån er verklighet.

 

Planera din tid. Personligt ledarskap 2 dagars utbildning.

Att jobba med rätt saker

Det gäller att få personalen att prioritera det arbete som drar in pengar. Spelet sätter fart på en förändringsprocess. Det ger höjd produktivitet och samtidigt minskad stress genom att medarbetarna får ta greppet om sin egen arbetstid.

 

Att lyssna och förstå våra kunder.

Identifiera kunder - prospektering

Utifrån företagets affärsidé och målgrupp/-er söka efter potentiella kunder. Det viktigaste för de flesta som säljer är kunskap om marknaden. Att helt enkelt veta vilka aktörerna på marknaden är. Består marknaden av många små kunder är kataloger, register etc. användbara. Många företag kompletterar säljaren med telemarketing och/eller direktmarknadsföring för att hitta potentiella köpare

 

Vår samarbetspartner Ulrik Aspegren har lång erfarenhet av affärsspel och vi har haft samarbeten sedan mer än 15 år i varierande projekt och företag. Läs mer om affärsspelen på http://www.aspegren-ide.se/

 

Med vår partner Qualifier kan vi även erbjuda AGIL KOMPETENSUTVECKLING,

 

RÄTT PERSON, PÅ RÄTT PLATS, MED RÄTT KOMPETENS

 

Qualifier utvecklar ledarna och stärker organisationens egna utveckling. Genom att tydliggöra avdelningens målbild förbättras kommunikationen vilket i sin tur ökar motivationen.

 

Att göra något enkelt svårt är lätt - det kan alla.

Att göra något svårt enkelt är en konst - det kan Qualifier.

LÄS MER OM PROCESSEN

 

 

 

 

 

WELCOME

AMET POTENTI TORQUENT IPSUM DOLOR.

Lorem ipsum dolor sit amet, potentia torquent augue nunc mattis totam vulputate, curabitur an imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem.

 

Nibh sit laoreet quam nun vitae enim odio id mollis mi fusce est tempor orci, pede interdum, duis aut congue libero, cras sapien dolor lorem duis vel. Viverra nunc fermentum vulputate mauris vulputate vel, nulla lectus seda nam erat..

 
 
 

Kontakta mig gärna per mail eller via formulär för ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom ert Nuläge och önskade framtidsläge.

Ökad konkurrenskraft genom Agil kompetensutveckling

WHY CHOOSE US?

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam antem vulputate.

OUR HISTORY

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent duis an augue nunc mattis, vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede quisi dolor sem in sem suspendisse

nec duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti eget torquent augue nunc mattis ame totam vulputate curabitur laoreet a imperdiet vestibulum sem pede ut, dolor sem in sem suspendisse nec duis, nibh sit laoreet leo vitae enim odio. Id mollis mi fusce est tempora orci, interdum ut pede dui ac ac congue libero cras.