Ürünlerimiz

Kompostlama tesisi onayı

KARAR İsveç Tarım Ofisi Jordbruksverket Rölunda Produkter AB’nin Bålsta Belediyesi Rölunda’daki mülkünün gübre için kompostlama tesisi olmasına dair başvurusunu kabul edip onaylamıştır.

İsveç Tarım Ofisi, tambur içinde kompostlamada geçerli olanlar dışında diğer standartlaşmış işleme parametrelerine ulaşıldığı takdirde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Beşeri Tüketim Amaçlı Olmayan Hayvansal Yan Ürünlerine dair Sağlık Hükümleri adlı 3 Ekim 2002 tarihli ve 1774/2002 numaralı Yönetmeliğinin 5.1 maddesinin e) ve i) fırkalarına göre kompostlama yapılabileceğini tasdiklemektedir.

Karar için geçerli olan şartlar:

- sadece hayvansal yan ürün olarak gübre kompostlaması yapılacak, -tamburdaki bütün materyaller kesintisiz 13 saat boyunca en az 52° dereceye ulaşacak,

-tesiste belirtilen ısıların ve zamanların uygulandığı gösterilebilecek ve tamburdaki ısı geriye dönük olarak en az bir sene izlenebilecek,

- İsveç Tarım Ofisi’nin 01-04-2009 tarihli raporunda (dava no 38-4186/08) belirtilen önlemler alınmış olacak ayrıca

-değişen koşullar derhal İsveç Tarım Ofisi’ne bildirilecek.

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin VI. ekinin 12 basamağında yer alan partikül büyüklüğüne dair parametre geçerli olmayacaktır.

Tesise onay numarası SE 2814 CP atanmıştır.

Hoş geldiniz

 

Ecosaver, 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen; yetkin kadrosu özellikle endüstriyel arıtma konularında 2010 ’den beri faaliyet gösteren köklü bir firmadır Birlikte Envirotek İstanbul'un çeşitli ortaklarla. Özellikle endüstriyel atıksu arıtma uygulamalarında 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan kadromuz, 200 üzerinde uygulamayı başarıyla gerçekleştirmiştir. Havasız (anaerobik) atıksu arıtma konusunda önemli referanslara sahip olan firmamız; gıda, kağıt, kimya v.b. sektörlerde aranan bir uygulayıcı durumundadır. Kardeş kuruluş ENOR Enerji ve Çevre Teknolojileri ile birlikte 2009 yılından beri yenilenebilir enerji çözümleriyle hertürlü atığı; biyogaz ve yakma sistemleriyle yeşil enerjiye ve organik gübreye dönüştürecek tesisler kurmayı amaçlamaktadır.

 

Koku, toz ve organik içerikli atık gazların arıtımını; projelerine özel tasarımlarıyla başarıyla uygulamaktadır. Firma olarak hedefimiz; tüm projelerinde kendine özgü tasarımları ile daha ekonomik, yüksek verimliliği olan, çevreci tesisler kurmanın yanı sıra, ileri teknolojik çözümlerle öncelikle ülkemizde ve sonra tüm dünyada çevreye duyarlı bir kurum yapısına kavuşmaktır.