TÜRKÇE

Hoş geldiniz

Ecosaver, 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen; yetkin kadrosu özellikle endüstriyel arıtma konularında 2010 ’den beri faaliyet gösteren köklü bir firmadır Birlikte Envirotek İstanbul'un çeşitli ortaklarla. Özellikle endüstriyel atıksu arıtma uygulamalarında 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan kadromuz, 200 üzerinde uygulamayı başarıyla gerçekleştirmiştir. Havasız (anaerobik) atıksu arıtma konusunda önemli referanslara sahip olan firmamız; gıda, kağıt, kimya v.b. sektörlerde aranan bir uygulayıcı durumundadır.

 

Yemek atıkları kompostlaştırılması

 

 

Bir çok işletme için yemek atıları büyük bir sorundur. Bu atıklarının çöp sahalarına gönderilmesi, birçok çevre sorununa yol açtığı gibi, değerli bir malzeme olan toprağın da yok edilmesi anlamına gelir. Yemek atıklarının geri dönüştürülmesiyle hem çevre kirliliğini önlemek hem de toprağa bitkiler için gerekli besin elementlerinin geri vermek mümkündür.

 

Yemek atıklarının yerinde kompostlaştırılması sayesinde, bu atıkların hacimleri % 90 oranında azalır ve bu da çevre açısından çok önemli bir kazançtır. Ayrıca işletmeler yemek atıklarının yerinde komposataştırılması sayesinde, CO2 emisyonlari azaltılması, yemek atığın azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kompostu yeşil alanlarında kullanabilmeleri gibi bir çok kazanım elde ederler.

 

Endüstriyel mutfaklardan çıkan yemek atıkları büyük miktarlara ulaşmaktadır. Bu organik atıkların iyi yönetilmesi ve çevre kirliliğini önleyecek biçimde geri dönüştürülmesi, işletmelerin çevre sorunlarına yaklaşımlarının bir göstergesidir. Bu konuda dünyada birçok işletme, yemek atıklarının hacimlerini azaltmak ve onları yerinde geri dönüştürerek, besin değeri yüksek kompostu toprağa geri vermek, CO2 emisyonlarını azaltmak ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çaba harcamaktadır.

 

 

IEndüstriyel organik atıkların kompostlaştırılması

 

Endüstriyel organik atıklar; gıda üretimi yapan tesislerden çıkan organik atıklar, tarımsal ve bahçe atıkları, hayvansal atıklar, su artma tesislerinden çıkan aritma çamur ve yemek ile mutfak atıklarını kapsamaktadır. Bu atıkların tek tek veya hepsinin aynı anda kompostlaştırılmaları mümkündür..

 

Birçok endüstriyel tesisten çıkan büyük miktardaki organik atıklar, çevre kirliliği açısından önemli sorunlar yarattığı gibi atmosfere yüksek miktarlarda metan gazı salarlar. ECOSAVER’in bu alanda, endüstriyel tesislere ve belediye ölçeğindeki işletmelere sunduğu çözümler, 100 kg/gün ile 100 ton/gün arasında değişmektedir.